Thực hiện Công văn số 14/KH-GDĐT của Phòng GD-ĐT Nghi Xuân về hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020. Hôm nay ngày 14/10/2020 tổ Văn Sử GDCD tổ chức tiết học tại ...