Friday, 22/01/2021 - 12:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cương Gián

CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID 19

UBND HUYỆN NGHI XUÂN
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
Số: 127 /GDĐT
V/v triển khai thực hiện phòng, chống
dịch Covid-19 trước diễn biến mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS toàn huyện.
Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ở thành phố Đà Nẵng đã có
một số ca nhiễm mới. Vì vậy, đề nghị các trường học thực hiện nghiêm Chỉ thị số
19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tưởng Chính phủ; Thông báo số 253/TB-VPCP
ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Công văn
số 26-CV/BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh
về việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới và
một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ
là, tuyên truyền hướng dẫn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và
nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
- Thực hiện tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh hạn chế đến
thành phố Đà Nẵng và những nơi có dịch. Những cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh
trở về từ thành phố Đà Nẵng trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 12/7/2020) phải thực
hiện khai báo y tế bắt buộc và tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có
triệu chứng bất thường như: sốt, ho, khó thở…cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy
mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch.
- Hàng tuần các trường báo cáo tình hình phòng chống dịch của đơn vị về
phòng GD-ĐT qua địa chỉ emai: ngocloinx@gmail.com, khi có tình huống đột xuất
phải kịp thời trực tiếp báo báo về Lãnh đạo Phòng được biết.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản
này./.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng
- Lưu: VT.
Võ Minh Thi

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 22
Tháng 01 : 393
Năm 2021 : 393